MUUTA

Radan ja kentän käyttö 2019-2020

Ratakokouksessa 6.1.2020 muistutettiin mieliin ja tarkennettiin joitain radan ja kentän käyttöä koskevia sääntöjä, sekä keskusteltiin radan talviajan käytöstä.

Raviradan ja valjastuskatoksen valaistus toistaiseksi keskiviikkoiltaisin. Valaistus toimii ajastuksella, katoksen valot syttyvät aiemmin ja palavat pidempään kuin ratavalot.

Rataa ei aurata kaudella 2019-2020 läpi talven, vaan lumen annetaan kertyä suojaamaan rataa routimiselta arviolta tammikuun puolivälistä alkaen. Edellisvuonna kokeiltiin radan pitämistä poissa käytöstä talven aikana parin kuukauden ajan, hyvin tuloksin. Rata ei routinut pahasti, ja kuivui käyttökuntoon noin pari viikkoa aiemmin kuin edellisvuosina. Toistaiseksi (7.1.2020) rata on vielä lumen puolesta ajettavassa kunnossa, mutta erittäin jäinen ja liukas. Valojen annetaan palaa vielä keskiviikkoiltaisin, kunnes lunta kertyy niin että rataa ei voi käyttää.

Huom! Raviradalla ratsastaminen on sallittua ratamaksun maksaneelle. Ratsain toivotaan aina käytettävän radan ulkoreunaa, niin kesä- kuin talvikeleillä. Sisärata ensisijaisesti kilpailuvauhtisia treenejä varten.

Ratsastuskentän valaistus voidaan kytkeä tarvittaessa käsikäytöllä, myös muulloin kuin keskiviikkoiltaisin. Lisätietoja kentän käyttäjille karstulanhys@gmail.com. Kentän käyttöä toivotaan vältettävän silloin, kun polanne on niin pehmeä että sinne jää kuoppia. Kenttää aurataan ja tasoitetaan säiden mukaan talkootyönä läpi talven. Kentän käyttäjille ajankohtaista tietoa varten oma whatsapp-ryhmä, ilmoita halustasi liittyä ryhmään karstulanhys@gmail.com.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Karstulan Hevosystäväinseuran henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.5.2018. Viimeisin muutos 22.6.2021

1. Rekisterinpitäjä

Karstulan Hevosystäväinseura

Humpintie, 43500 Karstula

karstulanhys@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri,karstulanhys@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite). Henkilön tiedot poistetaan jäsenrekisteristä, jollei hän ole kahteen vuoteen suorittanut jäsenmaksua. Rekisteriin ei kerätä syntymäaikaa tai muita yhteydenpitoon kuulumattomia henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakas (jäsen) luovuttaa itse yhteystietonsa halutessaan. Osoitetietojen luovuttaminen ei ole ehtona jäsenyydelle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimihenkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Suomenhevosen viikko

Suomenhevosen viikkoa vietettiin 1.-7.9.2014. Suomenhevosen päivä lauantaina 6.9.2014 oli liputuspäivä, jota on vietetty vuodesta 2007 alkaen. Silloin suomenhevosen kantakirjan perustamisesta tuli kuluneeksi sata vuotta.

Tietoa viikon tapahtumista ja taustasta löydät Hippoksen Suomenhevostalkoot-sivulta sekä Suomenhevostalkoot -sivulta facebookista.

Karstulan Hevosystäväinseura juhlisti Suomenhevosen päivää Nouse ratsaille-viikon tapahtuman, Koko perheen Hevospäivän merkeissä.

Seuraa toimintaamme Facebookissa ja osallistu keskusteluun!